Dostępność architektoniczna

Wykorzystując naszą unikalną wiedzę i doświadczenie prowadzimy skuteczne działania zwiększające dostępność architektoniczną budynków firm i instytucji oraz obiektów użyteczności publicznej dla osób z różnymi niepełnosprawnościami – jest ich w naszym kraju aż 5 milionów. Dzięki temu mogą one w szerszym zakresie i w komfortowych warunkach korzystać z dostosowanych przestrzeni, budynków, biur i punktów usługowych.

Mężczyzna poruszający się o białej lasce schodzi z trybuny stadionu narodowego - przejdź do strony o audycie architektonicznym

AUDYT DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ jest kompleksowym badaniem budynków, biur, przestrzeni publicznych i usługowych, pod kątem ich dostępności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Zrealizowaliśmy już ponad 1300 audytów architektonicznych. Są one przeprowadzane przez doświadczonych ekspertów, zgodnie z autorską, unikalną w skali kraju metodologią badania, opartą na 25. latach doświadczenia Fundacji Integracja.

Audyty wykonujemy przy wsparciu grupy testerów z różnymi niepełnosprawnościami. Wynikiem audytu jest obszerny, kompleksowy raport, w którym wskazujemy zarówno błędy dostępności wskazanego obiektu, jak i również konkretne rekomendacje ich poprawienia.

Dowiedz się więcej o audycie

Identyfikacja wizualna certyfikatu obiekt bez barier - przejdź do strony o certyfikacie

CERTYFIKAT OBIEKT BEZ BARIER potwierdza pełną dostępność architektoniczną obiektu dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności: poruszających się na wózku, niewidomych, słabowidzących, czy niesłyszących. To czytelna wskazówka, że obiekt jest przyjazny także dla osób starszych, o ograniczonej możliwości poruszania się lub osób przemieszczających się z małymi dziećmi.

Dla certyfikowanej firmy lub instytucji certyfikat OBIEKT BEZ BARIER to nie tylko prestiżowe potwierdzenie dostępności architektonicznej obiektu, ale również konkretnych wysiłków i właściwych postaw na rzecz osób z ograniczoną sprawnością. Dzięki temu dużo więcej osób więcej może skorzystać z usługi danego obiektu (w Polsce ponad 12% społeczeństwa to osoby z niepełnosprawnościami, zaś  14% stanowiący osoby powyżej 65. roku życia).

Dowiedz się więcej o certyfikacie

lukaszwztm

DORADZTWO – towarzyszymy naszym Partnerom w procesie budowy nowych obiektów oraz zmianach architektonicznych budynków już istniejących. Sprawdzamy plany i projekty architektoniczne, doradzamy architektom i projektantom, rekomendujemy konkretne rozwiązania. Tym samym zapewniamy wyższą użyteczność oraz pełną dostępność obiektów dla osób o ograniczonej możliwości poruszania, a także osób niewidomych lub słabowidzących. Dzięki doradztwu pozwalamy naszym Partnerom uniknąć błędów w dostępności i znacząco obniżamy koszty ich ew. poprawiania.

Współpraca

Aby przedstawić ofertę na audyt konkretnego budynku/inwestycji powinniśmy uzyskać informację na temat lokalizacji obiektu, jego powierzchni, ilości kondygnacji i ilości wejść. Powinniśmy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą obiektu m.in. rzutami przykładowych kondygnacji i parkingu, ewentualnie przekrojami, ewentualnie wizualizacjami.


Skontaktuj się z nami bezpośrednio:

Aneta Dąbrowska-Kodym
Dział Usług Eksperckich
tel.: 505 602 722
e-mail: aneta.dabrowska-kodym@old.integracja.org
e-mail ogólny: reklama@old.integracja.org

Zaufali nam:

Poseł Piechota na mównicy sejmowej (otwórz większe zdjęcie)
 Najważniejsze instytucje publiczne – sprawdzaliśmy na ile dostępne dla osób z niepełnosprawnością są najważniejsze instytucje publiczne w Polsce. Wykonaliśmy audyt architektoniczny rezydencji Prezydenta RP: Pałacu Prezydenckiego i Belwederu oraz gmachu Sejmu RP. Przyznaliśmy im certyfikat „Obiekt bez barier”.
Placówka banku PKO BP

Banki – z naszej pomocy przy tworzeniu przyjaznych placówek skorzystały już banki PKO BP, BZ WBK i Citi Handlowy. Teraz łatwo i wygodnie mogą z ich usług korzystać wszyscy klienci.

Piotr Pawłowski i pracownicy Orange w siedzibie firmy (otwórz większe zdjęcie) 
 Orange Polska uhonorowano certyfikatem dostępności „Obiekt bez barier” jako firmę szczególnie przyjazną osobom z niepełnosprawnością. Sprawdzaliśmy też dostępność architektoniczną wybranych salonów oraz wytyczne ogólnej dostępności salonów – dzięki temu firma zapewniani dostępność kolejnym placówkom.
 Orlen – dla ogromnego przedsiębiorstwa wykonaliśmy audyty architektoniczne stacji paliw na Mazowszu i przygotowaliśmy wytyczne dostępności stacji ze standardami obsługi klienta z niepełnosprawnością, co ułatwia Orlenowi świadczenie kompleksowych usług dla klientów.
Prezesi Poczty Polskiej i Integracji w pocztowym „Obiekcie bez barier” w Konstancinie (otwórz większe zdjęcie)
 Poczta Polska – współpracujemy przy likwidowaniu barier architektonicznych w placówkach Poczty Polskiej. Przystosowaliśmy obiekty do potrzeb klientów z niepełnosprawnością oraz dostosowaliśmy stanowiska pracy do potrzeb pracowników z niepełnosprawnością.
Wypustki dla osób niewidomych na Dworcu Centralnym w Warszawie (otwórz większe zdjęcie)
 Transport publiczny – przeprowadziliśmy audyt architektoniczny 7 najważniejszych dworców kolejowych w Polsce. Były to dworce: Centralny, Zachodni oraz Wschodni w Warszawie, a także Gdańsk Główny, Gdynia Główna, Wrocław Główny oraz Katowice. Dzięki naszym wytycznym PKP będzie mogło dostosować swoje obiekty do potrzeb osób z rożnymi rodzajami niepełnosprawności. Podjęliśmy też współpracę z Warszawskim Metrem, sprawdzając dostępność jego II linii.

Zobacz także

Likwidujemy bariery cyfrowe

Identyfikacja wizualna certyfikatu serwis bez barier - przejdź do strony pokazującej jak Integracja działa na rzecz świata wolnego od barier cyfrowych

Likwidujemy bariery społeczne

Identyfikacja wizualna certyfikatu Obsługa bez barier - przejdź do strony pokazującej jak Integracja działa na rzecz świata wolnego od barier społecznych