Audyt dostępności architektonicznej

Od wielu lat Integracja działa na rzecz respektowania i doskonalenia polskiego prawa określającego standardy dostosowania budynków do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością. W tym celu opracowała szczegółowe standardy dostępności budynków oraz metodologię ich audytowania.

Czym jest audyt dostępności architektonicznej?

Weronika Kurek z Centrum Integracja Warszawa przechodzi przez bramki wejsciowe do budynku Miasteczka OrangeAudyt dostępności architektonicznej jest kompleksowym badaniem budynków, biur, przestrzeni publicznych i usługowych, pod kątem ich dostępności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Audytorzy Integracji analizują dostępność architektoniczną obiektu podczas wizji lokalnej oraz na podstawie przedstawionych do wglądu planów architektonicznych.

Audytorzy Integracji odnoszą się do kryteriów wynikających z wymogów obowiązującego prawa, jednak ze względu na to iż w niewystarczającym stopniu określają one standardy dostępności, audyt odbywa się przede wszystkim zgodnie z eksperckimi Wytycznymi Dostępności Architektonicznej Fundacji Integracja. Integracja stworzyła Wytyczne korzystając z obszernej wiedzy swoich ekspertów oraz 25-letniego doświadczenia na rzecz likwidacji barier architektonicznych. Jest to jedyna w Polsce tak kompleksowa metodologia badania, obejmująca diagnozę barier architektonicznych pod kątem osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Co jest wynikiem audytu?

Piotr Pawłowski i przedstawiciele Orange Polska w Miasteczku OrangeEfektem pracy audytorów Fundacji Integracja jest obszerny, kompleksowy Raport Dostępności Architektonicznej, w którym eksperci diagnozują i opisują bariery architektoniczne audytowanego obiektu. W Raporcie audytorzy nie tylko wskazują błędy dostępności, ale także przedstawiają konkretne rekomendacje rozwiązań, będące podstawą do wykonania szczegółowych projektów oraz prac adaptacyjnych.

W przypadku pojawienia się trudności lub wątpliwości związanych z wdrożeniem zmian rekomendowanych w Raporcie, eksperci Integracji doradzają w procesie ich wprowadzenia, tak aby pomóc skutecznie zlikwidować wszystkie zidentyfikowane bariery architektoniczne.

Pozytywna opinia po przeprowadzeniu audytu lub pozytywna weryfikacja po wprowadzeniu zmian wskazanych w Raporcie, skutkuje przyznaniem prestiżowego certyfikatu OBIEKT BEZ BARIER.

Kto przeprowadza audyt?

Mężczyzna poruszający się o białej lasce schodzi z trybuny stadionu narodowego - przejdź do strony o audycie architektonicznym Audyty przeprowadzane są przez doświadczonych architektów, ekspertów w zakresie dostępności, którzy działają zgodnie z autorską, unikalną w skali kraju metodologią badania opartą na 25 latach doświadczenia Fundacji Integracja. Audyty wykonują oni przy wsparciu testerów z różnymi niepełnosprawnościami – osób poruszających się na wózkach, osób niewidomych czy słabo widzących oraz osób niesłyszących.

Koszt audytu dostępności architektonicznej

Audyt architektoniczny Fundacji Integracja jest usługą płatną. Nasi eksperci oraz testerzy są wynagradzani za swoją pracę, co jest wyrazem uznania dla ich unikalnej wiedzy i doświadczenia, a jednocześnie zapewnia najwyższy standard ich pracy. Środki pozyskane z przeprowadzania audytów Fundacja Integracja przeznacza na realizację innych działań na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Certyfikat OBIEKT BEZ BARIER jest bezpłatny, ale warunkiem jego otrzymania jest pozytywny wynik audytu architektonicznego.

Współpraca

Aby przedstawić ofertę na audyt konkretnego budynku/inwestycji powinniśmy uzyskać informację na temat lokalizacji obiektu, jego powierzchni, ilości kondygnacji i ilości wejść. Powinniśmy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą obiektu m.in. rzutami przykładowych kondygnacji i parkingu, ewentualnie przekrojami, ewentualnie wizualizacjami.


Skontaktuj się z nami bezpośrednio:

Aneta Dąbrowska-Kodym
Dział Usług Eksperckich
tel.: 505 602 722
e-mail: aneta.dabrowska-kodym@old.integracja.org
e-mail ogólny: reklama@old.integracja.org