Inte-GRA Konkurs PFR Nieruchomości i Fundacji Integracja na projekt dostępnego placu zabaw

Cover 1(1)

Inte-GRA

KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA PROJEKT DOSTĘPNEGO PLACU ZABAW

Organizatorzy : Fundacja Integracja oraz PFR Nieruchomości

Partner : Fundacja PFR

Celem konkursu jest opracowanie projektu nowoczesnego placu zabaw – miejsca służącego zabawie i czynnemu spędzaniu wolnego czasu, a także przestrzeni integrującej pokolenia oraz użytkowników o różnym stopniu sprawności ruchowej. Konkursowe projekty powinny uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami, np. poruszających się na wózkach, czy niewidomych i słabowidzących oraz ich opiekunów.

Przyjęte rozwiązania powinny uczyć dzieci współpracy, rozwijać ich ciekawość i sprawność motoryczną, zapewniając jednocześnie możliwość współdziałania dzieci pełnosprawnych oraz z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, niewidomych , słabowidzących i niesłyszących. Niezbędne jest również zaprojektowanie przestrzeni wypoczynku dla opiekunów, wśród których są osoby młode i w pełni sprawne, ale również kobiety w ciąży, seniorzy i osoby z niepełnosprawnością.

Nagrodzony projekt zostanie zrealizowany na powierzchni niemal 400 mkw. na terenie osiedla mieszkaniowego powstającego przy ul. Korczaka w Katowicach. Dlatego konkursowe propozycje powinny uwzględniać ukształtowanie terenu i zaplanowaną zieleń, tak by projektowana przestrzeń dopełniała krajobraz osiedla.

Konkurs jest skierowany do projektantów krajobrazu, projektantów zieleni, architektów, projektantów wzornictwa przemysłowego i multidyscyplinarnych zespołów projektowych.

Organizatorom konkursu zależy, by przedstawione propozycje przedstawiały nie tylko nowatorskie elementy wyposażenia, ale również autorskie funkcje zabawowe, rekreacyjne oraz integracyjne. Ważnym aspektem przy ocenie prac będzie użycie takich elementów kompozycji jak : kolor, faktura, dźwięk i zapach.

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna lub zespół projektowy.

W skład zespołu musi wchodzić przynajmniej jedna osoba posiadającą tytuł mgr inż. arch. krajobrazu.

Miejsce realizacji projektu:

Pierwszy etap osiedla PFR Nieruchomości przy ul. Korczaka w Katowicach

Powierzchnia placu zabaw: 390 m2

Kalendarium:

W związku z licznymi prośbami osób zainteresowanych konkursem, przedłużamy termin składania pytań oraz zgłaszania uczestników i zespołów.

Harmonogram konkursu Inte-GRA na lipiec i sierpień 2022:

  • Pierwsza (aktualna) tura składania pytań (dotyczących głównie etapu 1. , czyli zgłaszania uczestników i zespołów) – do 14 lipca
  • Publikacja odpowiedzi na pytania z pierwszej tury – do 18 lipca
  • Zgłoszenia uczestników i zespołów – do 2 sierpnia
  • Druga tura składania pytań (dotyczących głównie etapu 2., czyli składania prac konkursowych) – do 8 sierpnia
  • Publikacja odpowiedzi na pytania z drugiej tury – do 10 sierpnia

Termin składania prac konkursowych pozostaje bez zmian, czyli do 1 września 2022 r.

(Potencjalna realizacja projektu 1 i 2 kwartał 2023 r.)

Nagrody:

Łączna pula nagród wynosi 14 000 zł.

I nagroda: w kwocie min. 9 000 zł + zaproszenie do negocjacji w celu zlecenia opracowania dokumentacji technicznej
Pula wyróżnień: 5 000 zł

Skład kapituły konkursowej:

Adam Włodzimierz Wach, architekt IARP, audytor dostępności – Fundacja Integracja
Kamil Kowalski, dyrektor Integracja LAB, wykładowca Ergonomii na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie – Fundacja Integracja
Katarzyna Rzehak, historyczka designu, specjalistka projektowania uniwersalnego, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
Tomasz Gradowski, konstruktor, kierownik projektu – PFR Nieruchomości
Zuzanna Mielczarek, architektka, specjalistka ds. Projektów społecznych i innowacyjnych – PFR Nieruchomości
Edyta Andrejczyk, architektka, PFR Nieruchomości
Marcin Szubski, architekt – Kuryłowicz & Associates, projektant osiedla na którym zrealizowany będzie projekt konkursowy
Zofia Grzegorzek, architektka krajobrazu, projektantka osiedla na którym zrealizowany będzie projekt konkursowy
Dominik Berliński, ekspert w zakresie w zakresie bezpieczeństwa na placach zabaw Centrum Kontroli Placów Zabaw
Agnieszka Grinke wraz z synem Arturem (lat 10)
Iwona Zięba wraz córką Zosią (lat 5)

Honorowe członkinie Kapituły:

Ewa Pawłowska, prezeska Fundacji Integracja oraz Krystyna Wąchała-Malik, członkini Zarządu PFR Nieruchomości

Organizatorzy

PFR nieruchomości

logo_integracja_szer250

 

Partner

PFR FUNDACJA

Patronat medialny

 

A&B logotyp podstawowy

 

278892985_1435768976883144_924529521629983342_n

Formy. xyz

 

thumbnail_logo_ARCH-18_new_B-R

 

LogoSAK_kolor_tlo__400px

Materiały do pobrania:

Regulamin:

REGULAMIN KONKURSU_Inte-GRA

Załączniki formalne:

Inte-GRA_załączniki_formalne_(zał._0f-6f)_do_Regulaminu_konkursu_

Lista załączników formalnych:

Załącznik nr 0f Formularz zgłoszeniowy do konkursu (kwalifikacja)

Załącznik nr 1f Pełnomocnictwo dla reprezentanta zespołu

Załącznik nr 2f Formularz złożenia pracy konkursowej

Załącznik nr 3f Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich lub licencji

Załącznik nr 4f Oświadczenie RODO

Załącznik nr 5f Karta odbioru pracy

Załącznik nr 6f Lista osób

 

Załączniki merytoryczne:

Inte-GRA zalączniki merytoryczne

Lista załączników merytorycznych:
Załącznik nr 1m PZT fragmentu osiedla Katowice Korczaka, na którym znajduje się plac zabaw, z oznaczeniem obszaru i lokalizacji placu, opis PZT  

Załącznik nr 2m Opracowanie i opis projektu zieleni na osiedlu Katowice Korczaka 

Załącznik nr 3m Mapa do celów projektowych 

Załącznik nr 4m Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu 

Załącznik nr 5m Wizualizacje osiedla Katowice Korczaka 

Załącznik nr 6m Fasady i detale sąsiadującej zabudowy i zagospodarowania w etapie pierwszym osiedla Katowice Korczaka 

Załącznik nr 7m Prezentacja Fundacji Integracja na temat projektowania dostępnych placów zabaw.