Audyt dostępności cyfrowej

W ciągu ostatnich czterech lat sprawdziliśmy ponad 700 serwisów firm i instytucji publicznych pod kątem ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Walczymy o to, aby internet był przestrzenią pozbawioną barier. Jak żadne inne medium daje on szansę osobom z niepełnosprawnościami na samodzielne i niezależne życie.

Czym jest audyt dostępności cyfrowej?

Ręka pisząca po klawiaturze

Audyt dostępności cyfrowej jest kompleksowym badaniem stron i serwisów internetowych, a także aplikacji mobilnych, pod kątem ich dostępności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Celem audytu  jest zapewnienie możliwości i swobody obsługi serwisu przez jak największą liczbę użytkowników, bez względu na ich niepełnosprawność, wiek, oprogramowanie czy sprzęt, którego używają.

Zrealizowaliśmy już ponad 700 audytów dostępności cyfrowej.

Audyt dostępności cyfrowej przeprowadzany jest zgodnie z międzynarodowym standardem dotyczącym tworzenia w pełni dostosowanych serwisów i treści cyfrowych: WCAG (Web Content Accessibility Guidelines 2.1, a niedługo już 3.0).

Co jest wynikiem audytu?

Efektem pracy audytorów Fundacji Integracja jest obszerny, kompleksowy Raport Dostępności Cyfrowej, w którym eksperci diagnozują i opisują bariery w dostępności cyfrowej audytowanego serwisu internetowego.

W Raporcie audytorzy nie tylko wskazują błędy dostępności, ale także przedstawiają konkretne rekomendacje zmian, będące podstawą do wykonania szczegółowych projektów oraz prac adaptacyjnych w taki sposób, aby stał się on dostępny i przyjazny dla użytkowników z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

W przypadku pojawienia się trudności lub wątpliwości związanych z wdrożeniem zmian rekomendowanych w Raporcie, eksperci Integracji doradzają w procesie ich wprowadzenia, tak aby pomóc skutecznie zlikwidować wszystkie zidentyfikowane bariery cyfrowe.

Pozytywna opinia po przeprowadzeniu audytu lub pozytywna weryfikacja po wprowadzeniu zmian wskazanych w Raporcie, skutkuje przyznaniem prestiżowego certyfikatu SERWIS BEZ BARIER.

Kto przeprowadza audyt?

Laptop wyświetlający stronę finansebezbarier.plAudyty przeprowadzane są przez doświadczonych ekspertów dostępności cyfrowej, posiadających szeroką wiedzę zarówno w kwestii dostępności, jak i najlepszych praktyk i technologii tworzenia serwisów internetowych i aplikacji.

Eksperci wykonują audyty przy wsparciu testerów z różnymi niepełnosprawnościami: osób niewidomych, słabowidzących, niesłyszących oraz mających ograniczenia ruchowe (np. obsługujących serwisy internetowe bez użycia myszki komputerowej).

Koszt audytu dostępności cyfrowej

Certyfikat SERWIS BEZ BARIER jest bezpłatny, ale warunkiem jego otrzymania jest pozytywny wynik audytu dostępności cyfrowej

Współpraca

Aby przedstawić ofertę na audyt konkretnego serwisu/strony powinniśmy uzyskać informację na temat liczby i konkretnych adresów stron mających podlegać audytowi.


Skontaktuj się z nami bezpośrednio:

Aneta Dąbrowska-Kodym
Dział Usług Eksperckich
tel.: 505 602 722
e-mail: aneta.dabrowska-kodym@old.integracja.org
e-mail ogólny: reklama@old.integracja.org