Certyfikat „Serwis bez barier”

Identyfikacja wizualna Serwis bez barier

Certyfikat SERWIS BEZ BARIER Integracja przyznaje stronom i serwisom internetowym oraz aplikacjom działającym w przeglądarce. Certyfikat to znak dostępności cyfrowej wskazanej strony lub serwisu dla osób z ograniczoną sprawnością.

Warunkiem otrzymania certyfikatu SERWIS BEZ BARIER jest uzyskanie pozytywnego wyniku audytu dostępności cyfrowej. Audytorzy Integracji – eksperci w zakresie dostępności oraz testerzy z różnymi niepełnosprawnościami – analizują dostępność cyfrową wskazanych stron zgodnie ze światowym standardem WCAG  (Web Content Accessibility Guidelines 2.1, a już niedługo 3.0).

Certyfikat SERWIS BEZ BARIER to czytelna wskazówka, że serwis jest przyjazny i dostosowany do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami: niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, czy z ograniczeniami narządu ruchu. To także potwierdzenie jego dostosowania do potrzeb osób starszych lub posiadających problemy ze wzrokiem lub słuchem.

Dla certyfikowanej firmy/instytucji – certyfikat SERWIS BEZ BARIER to widoczne potwierdzenie dostępności cyfrowej, konkretnych wysiłków i właściwych postaw firmy/instytucji na rzecz osób z ograniczoną sprawnością. Dla osób trzecich – certyfikat SERWIS BEZ BARIER to wyraźny sygnał, że dana firma/instytucja traktuje poważnie odpowiedzialność społeczną i zasady zrównoważonego rozwoju.

Dla zobligowanych do tego instytucji publicznych – certyfikat SERWIS BEZ BARIER to potwierdzenie, że ich serwis jest zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Współpraca

Aby przedstawić ofertę na audyt konkretnego serwisu/strony powinniśmy uzyskać informację na temat liczby i konkretnych adresów stron mających podlegać audytowi.


Skontaktuj się z nami bezpośrednio:

Aneta Dąbrowska-Kodym
Dział Usług Eksperckich
tel.: 505 602 722
e-mail: aneta.dabrowska-kodym@old.integracja.org
e-mail ogólny: reklama@old.integracja.org