Certyfikat „Obsługa bez barier”

Identyfikacja wizualna Obsługa bez barier

Certyfikat OBSŁUGA BEZ BARIER Integracja przyznaje działom obsługi klienta konkretnych firm i instytucji, przeszkolonym w zakresie obsługi osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Warunkiem otrzymania certyfikatu OBSŁUGA BEZ BARIER jest odbycie szkolenia dotyczącego obsługi klientów z różnymi niepełnosprawnościami, skierowanego do osób/zespołów zajmujących się bezpośrednią obsługą klientów/interesantów. Jego celem jest przedstawienie pracownikom prawidłowych postaw i zachowań obowiązujących w trakcie obsługi klientów z niepełnosprawnością.

Certyfikat OBSŁUGA BEZ BARIER to czytelna wskazówka, świadcząca o tym, że w tym punkcie obsługi osoby z różnymi niepełnosprawnościami mogą bez przeszkód korzystać z usług danej firmy/instytucji, a personel jest fachowo przeszkolony, aby im pomóc.

Certyfikowanej firmie/instytucji – certyfikat OBSŁUGA BEZ BARIER to widoczny dowód jakości obsługi klienta w danej placówce oraz dostrzeżenia działań podnoszących jakość obsługi klienta i podejmowania konkretnych wysiłków na rzecz likwidowania barier dotyczących osób z ograniczoną sprawnością.

Dla osób trzecich – certyfikat OBSŁUGA BEZ BARIER to wyraźny sygnał, że dana firma/instytucja traktuje poważnie zasadę równego dostępu do usług wszystkich klientów, odpowiedzialność społeczną i zasady zrównoważonego rozwoju.

Szkolenie z zakresu obsługi klientów z niepełnosprawnością oferowane przez Fundację Integracja jest płatną usługą. Nasi trenerzy są wynagradzani za swoją pracę, co jest wyrazem uznania dla ich unikalnej wiedzy i doświadczenia, a jednocześnie zapewnia najwyższy standard ich pracy. Środki pozyskane z przeprowadzania audytów Fundacja Integracja przeznacza na realizację innych działań na rzecz osób z niepełnosprawnością. Certyfikat OBSŁUGA BEZ BARIER jest bezpłatny, ale warunkiem jego otrzymania jest odbycie szkolenia oferowanego przez Fundację Integracja i przyswojenie prezentowanej wiedzy.

Współpraca

Aby przedstawić ofertę szkolenia powinniśmy uzyskać informację na temat potencjalnej liczby uczestników szkolenia oraz lokalizacji, w której szkolenie powinno się odbyć – dotyczy również szkoleń on-line.


Skontaktuj się z nami bezpośrednio:

Aneta Dąbrowska-Kodym
Dział Usług Eksperckich
tel.: 505 602 722
e-mail: aneta.dabrowska-kodym@old.integracja.org
e-mail ogólny: reklama@old.integracja.org