Szkolenia i warsztaty

Naszym Partnerom oferujemy szkolenia w trzech podstawowych obszarach:

 • Obsługa klienta z niepełnosprawnością – w ramach tego szkolenia prezentujemy pracownikom danej firmy/instytucji prawidłowe postawy wobec klientów z niepełnosprawnością.
 • Wrażliwość na niepełnosprawność – pokazujemy, że niepełnosprawność współpracownika nie musi wywoływać lęku ani stanowić bariery w swobodnych relacjach koleżeńskich i zawodowych w miejscu pracy.
 • Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością – uczymy pracowników firm, aby podczas procesu rekrutacyjnego (i późniejszej pracy) osoby z niepełnosprawnością były traktowane na równi z innymi kandydatami. Zapoznajemy też z zasadami skutecznego pozyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników z niepełnosprawnością.

Poniżej przedstawiamy szersze charakterystyki każdego ze szkoleń.

Obsługa Klienta z niepełnosprawnością

Uczestnicy szkolenia słuchają prowadzącego, który porusza się na wózkuADRESACI SZKOLENIA: Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się bezpośrednią obsługą klientów z niepełnosprawnością.

CEL: Przedstawienie pracownikom prawidłowych postaw i zachowań w trakcie obsługi klientów z niepełnosprawnością.

KORZYŚCI: Po szkoleniu uczestnicy

 • będą wiedzieli, jak prawidłowo rozmawiać z klientem bez względu na stopień bądź rodzaj jego niepełnosprawności,
 • zostaną zmotywowani do przełamania lęku i barier przed obsługą klienta z niepełnosprawnością,
 • podniosą standard własnej pracy, dzięki czemu jakość obsługi pozytywnie wpłynie na wszystkich klientów i wizerunek firmy.

Wrażliwość na niepełnosprawność

Uścisk dłoni kobiety i mężczyzny - przejdź do strony pokazującej jak Integracja pomaga w zatrudnieniuADRESACI SZKOLENIA: Szkolenie skierowane jest do pracowników firm i instytucji, a zwłaszcza działów, w których zatrudnione są osoby z niepełnosprawnością.

CEL: Uwrażliwienie pracowników na tematykę niepełnosprawności i zaprezentowanie osób z niepełnosprawnością jako wartościowych pracowników.

KORZYŚCI: Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się:

 • w jaki sposób współpracować z osobami z niepełnosprawnością,
 • przełamywania lęków i barierw kontaktach z osobami z niepełnosprawnością,
 • potrzeb i ograniczeń osób z niepełnosprawnością oraz dostosują swoją komunikację

Osoba z niepełnosprawnością – pełnosprawny pracownik

Szkolenie, pracowniczka próbuje wjechać na wózku na podjazd dla osób z niepełnosprawnościamiADRESACI SZKOLENIA: Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, kierowników i menedżerów działów, w których będą zatrudniane osoby z niepełnosprawnością oraz pracowników działów kadr i HR.

CEL: Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy przez firmę/instytucję w zakresie zasad skutecznej rekrutacji, selekcji, motywacji i asertywności wobec osób z niepełnosprawnością, a także poznanie zasad pozyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników z niepełnosprawnością.

KORZYŚCI: Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

 • jak rekrutować osoby z niepełnosprawnością i wprowadzić osobę z niepełnosprawnością do zespołu,
 • jak przygotować stanowisko pracy dla osoby z niepełnosprawnością,
 • jak prawidłowo wyliczać wynagrodzenia i składki dla osób z niepełnosprawnością (ZUS i PFRON) oraz o jakie dofinansowanie może starać się firma zatrudniająca osoby z niepełnosprawnością.

Współpraca


Skontaktuj się z nami bezpośrednio:

Aneta Dąbrowska-Kodym
Dział Usług Eksperckich
tel.: 505 602 722
e-mail: aneta.dabrowska-kodym@old.integracja.org
e-mail ogólny: reklama@old.integracja.org