O Integracji

INTEGRACJĘ tworzą organizacje pożytku publicznego: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Fundacja Integracja. Jej działalność zaczęła się 29 lat temu od wydawania skromnego pisma „Integracja”.

INTEGRACJA, dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zespołowi profesjonalistów i wysokiej rozpoznawalności marki w środowisku organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, jest obecnie jedną z największych organizacji w Polsce.

Założycielem i wieloletnim prezesem INTEGRACJI był Piotr Pawłowski (1966-2018).

Piotr Pawłowski

Postanowiłem stworzyć INTEGRACJĘ, gdy przekonałem się, jak wiele osób nie potrafi poradzić sobie z własną niepełnosprawnością ani odnaleźć swojego miejsca w życiu. Podobnie było kiedyś ze mną, gdy dowiedziałem się, że resztę życia spędzę na wózku. Moim celem stało się tworzenie sprzyjających warunków, dzięki którym osoby z niepełnosprawnością będą mogły uczestniczyć w życiu społecznym w jak najszerszym wymiarze. Z drugiej strony zauważyłem, że świat osób sprawnych nie do końca rozumie i wie, jak funkcjonują osoby z różnymi niepełnosprawnościami i dlatego zacząłem podejmować działania w tym kierunku.

Ewa PawłowskaOd 2018 roku prezesem Integracji jest Ewa Pawłowska, wcześniej wieloletni członek Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Ukończyła Wydział Pielęgniarski Akademii Medycznej w Lublinie. Przez 26 lat pracowała jako położna specjalistka w Szpitalu Świętej Zofii w Warszawie, zajmując się tam także pacjentkami z różnymi niepełnosprawnościami. W tym czasie brała udział w pracach związanych z dostosowaniem tej placówki medycznej nie tylko pod kątem dostępności architektonicznej, ale i indywidualnego podejścia do pacjentów ze szczególnymi potrzebami. Od 1999 roku jako żona Piotra Pawłowskiego bezpośrednio poznawała bariery jakie napotykają osoby z niepełnosprawnością w życiu codziennym, również jako pacjenci placówek służby zdrowia w Polsce.

Pracujemy z innymi

Należymy do Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością, Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych, Polsko-Brytyjskiej Izby Handlowej, Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego oraz organizacji Workability Europe i Rehabilitation International. Przedstawiciele INTEGRACJI zasiadają m.in. w Społecznej Radzie Konsultacyjnej przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Społecznej Radzie Konsultacyjnej przy Prezydencie M.St. Warszawy, Zespole Rzecznika Praw Obywatelskich, Zespole Rzecznika Praw Dziecka, Koalicji „Masz głos masz wybór” i w wielu innych gremiach.

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia dla INTEGRACJI

Lodołamacze 2016 na Mazowszu

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji otrzymało III miejsce i brązowy medal w mazowieckim konkursie Lodołamacze 2016, w kategorii Instytucja.

Kampania „Nie chcę być strażakiem” (2016)

Kampania „Nie chcę być strażakiem” przedstawia osoby z niepełnosprawnościami jako grupę aktywną, dojrzałą i asertywną. Głównym jej celem, poza wpływaniem na postawy wobec niepełnosprawności, jest promowanie zatrudniania osób z niepełnosprawnością wśród pracodawców – poprzez portal rekrutacyjny www.sprawniwpracy.pl, a także zmiana sposobu, w jaki kwestie związane z niepełnosprawnością i podejmowaniem pracy ujmuje polskie prawo.

Kampania otrzymała wiele nagród:

  • Cannes Lions – Brąz (PR) – festiwal w Cannes
  • Eurobest – Srebro (Charities, Public Health & Safety, Public Awareness Messages) , brąz (Public Affairs & Lobbying) – Europejski Festiwal Kreatywności w Rzymie
  • Golden Drum – Złoto (Film) i Srebro (PR) – festiwalu w Lublanie
  • KTR – Złoto (Film), Złoto (Viral), Złoto (PR&Event), Złoto (Active Advertising), Srebro (Film Online) – polski festiwal kreacji reklamowej KTR 2016
  • InnovationAd – Grand Prix i Złoto (Insight) – prestiżowym konkurs krajowym
  • srebro (Kampanie społeczne) – w konkursie Złote Spinacze

Najlepsze przedsiębiorstwo społeczne roku (2015)

Integracja otrzymała nagrodę w Konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia. Doceniono sprawne i atrakcyjne działania marketingowe i PR Fundacji.

Najlepsze przedsiębiorstwo społeczne roku (2015)

Integracja otrzymała nagrodę w Konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia. Doceniono sprawne i atrakcyjne działania marketingowe i PR Fundacji.

Kampania społeczna roku (2015)

„Szacun Tropików” wyróżniono za kreatywne, interaktywne rozwiązania przy niskim budżecie, zaangażowanie internautów w działania oraz trafne dobranie przekazu do grupy docelowej. Jurorzy oceniali nie tylko kreację i estetykę, ale także całokształt działań komunikacyjnych, w tym dobór odpowiednich narzędzi i ich efektywność. Wcześniej „Szacun Tropików” uhonorowano wyróżnieniem w konkursie Innovation Award 2015, organizowanym przez Stowarzyszenie Międzynarodowej Komunikacji Marketingowej SAR, oraz aż czterema statuetkami (mieczami) w polskim konkursie reklamy KTR.

Odznaka honorowa za zasługi dla ochrony praw dziecka (2014)

Odznaka honorowa przyznana Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracji przez Rzecznika Praw Dziecka.

Sztafeta Wolności (2014)

Nagroda przyznana w 70. rocznicę Powstania Warszawskiego przez jego uczestników organizacjom pozarządowym szczególnie zasłużonym dla polskiego społeczeństwa obywatelskiego po 1989 r.

Nagroda Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (2011)

W dowód uznania dobrych praktyk w wieloletniej działalności na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

PRoton (2010)

W kategorii osoba/ zespół ds. komunikacji w instytucji lub organizacji pozarządowej.

Medal pamiątkowy Marszałka Województwa Mazowieckiego „Pro Mazowia” (2010)

Za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz Województwa Mazowieckiego.

Nominacja do Nagrody Pro Publico Bono Dwudziestolecia Odrodzenia Niepodległej Polski (2009)

Nagroda Konkursu Pro Publico Bono, która jest wspólnym dziełem Fundacji Konkurs Pro Publico Bono, Związku Powiatów Polskich oraz Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” odwołuje się do najbardziej fundamentalnego przesłania, jakie niesie ze sobą Karta Solidarności, przyjęta w 2009 roku. Nagroda Pro Publico Bono ma na celu wyszukanie takich dzieł i organizacji obywatelskich, które świadczą o twórczości, solidarności i samorządności osób oraz społeczności, podejmujących aktywność w sprawach publicznych należących do zakresu działania samorządu terytorialnego. źródło: www.propublicobono.pl

IPRA Golden World Awards (2008)

W kategorii „Launch of a new service” za Kampanię parkingową „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?”.

International Business Awards (2008)

Dla Kampanii Parkingowej „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?” w kategorii najlepsza kampania informacyjna w Europie.

Nagroda Główna „Motyl” V Europejskiego Festiwalu Integracja Ty i Ja (2008)

W kategorii kampania społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych.

Effie Awards (2006)

W kategorii kampanie non-profit za kampanię „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?”.

Nagroda Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2005)

Za wszechstronną działalność na rzecz rehabilitacji i wyrównywania szans osób niepełnosprawnych.

Effie Awards (2004)

W kategorii non-profit dla kampanii „Czy naprawdę jesteśmy inni?”.

Nagroda Komunikacji Społecznej (2004)

W kategorii non-profit dla kampanii „Czy naprawdę jesteśmy inni?”.

MOTYL Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier” (2004)

Za tworzenie profesjonalnej platformy informacyjnej dla osób niepełnosprawnych w Polsce.

Wyróżnienie Kapituły Konkursu na najlepszą inicjatywę obywatelską Pro Publico Bono (2002)

Za działalność z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej.

PUBLIPRESS (2001)

Nagroda w kategorii „Człowiek” dla magazynu „Integracja” nr 01/2001 w Konkursie na Okładkę Prasową Roku.

Golden World Awards (2001)

Dla kampanii „Niepełnosprawni – normalna sprawa” za najlepszą kampanię społeczną.

Medal 400-lecia Stołeczności Warszawy (1996)

Medal przyznawany jest osobom i organizacjom jako nagroda za działalność przyczyniającą się do podniesienia stołecznej roli Warszawy, za działalność związaną z rozwojem i umacnianiem samorządu terytorialnego oraz za zasługi w walce o niepodległość i suwerenność Polski. Jest on szczególną formą uhonorowania zasług dla m.st. Warszawy osób i organizacji od 1996 roku. źródło: um.warszawa.pl

Nasi Partnerzy

Przejdź na stronę Poczty PolskiejPrzejdź na stronę Philip Morris PolskaPrzejdź na stronę Mondial Assistance
Przejdź na stronę Orange PolskaPrzejdź na strone SiemensPrzejdź na stronę PZU
Przejdź na stronę LottoPrzejdź na stronę Peugeot PolskaPrzejdź na stronę Orlen
Przejdź na stronę ColoplastPrzejdź na stronę Jeronimo MartinsPrzejdź na stronę Eurolot
Przejdź na stronę StatoilPrzejdź na stronę Citi HandlowyPrzejdź na stronę banku BPH
Przejdź na stronę ImpelPrzejdź na stronę Banku Pocztowego
Przejdź na stronę PKP S.A.Przejdź na stronę PKP IntercityPrzejdź na stronę LS Airport Service
Przejdź na strone sieci restauracji KręglickichPrzejdź na stronę EnveloPrzejdź na strone Gfk Polonia
Przejdź na stronę pracuj.plPrzejdź na stronę (anglojęzyczną) CevaPrzejdź na stronę Vectra
Przejdź na stronę Procter & GamblePrzejdź na stronę AllconPrzejdź na stronę Technomex
Przejdź na stronę Izby Notarialnej w Warszawie i przeczytaj o kancelarii Iwona Bogusławska, Renata Choromańska, Robert Giler, Waldemar Gładkowski sp.p.Przejdź na stronę Prezydenta RPPrzejdź na stronę Premiera RP
Przejdź na stronę Sejmu RPPrzejdź na stronę Rzecznika Praw DzieckaPrzejdź na stronę Rzecznika Praw Obywatelskich
Przejdź na stronę PFRONPrzejdź na stronę programu Kapitał LudzkiPrzejdź na stronę Urzędu Miasta Warszawy
Przejdź na stronę Zakładu Ubezpieczeń SpołecznychPrzejdź na stronę Ministerstwa Gospodarki
Przejdź na strone Ministerstwa ZdrowiaPrzejdź na portal wiedzy o BHPPrzejdź na stronę Agrncji Rozwoju Przemysłu
Przejdź na stronę Ambasady BrytyjskiejPrzejdź na stronę Polin Muzeum Historii Żydów PolskichPrzejdź na stronę (anglojęzyczną) Shaw Trust
Przejdź na stronę Kolaicji Osób z NiepełnosprawnościąPrzejdź na stronę Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów KapitałowychPrzejdź na stronę Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce
Przejdź na stronę Ashoka PolskaPrzejdź na stronę fundacji La CaixaPrzejdź na stronę fundacji LOTTO Milion Marzeń
Przejdź na stronę Fundacji OrangePrzejdź na stronę Fundacji PZUPrzejdź na stronę fundacji BGŻ
Przejdź na stronę Fundacji BRE BankuPrzejdź na stronę Fundacji KronenbergaPrzejdź na stronę Fundacji Narodowego Banku Polskiego