Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski – 1966-2018. Mieszkał i pracował w Warszawie. W 1982 roku niefortunnie skoczył do wody na główkę, w wyniku czego złamał kręgosłup. Był osobą całkowicie sparaliżowaną, poruszającą się na wózku. Absolwent Instytutu Studiów nad Rodziną Uniwersytetu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Podyplomowego Studium Etyki i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Był doktorantem Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Żonaty.
Zmarł nagle 8 października 2018r.

Przez ponad 25 lat był aktywnym dziennikarzem, działaczem społecznym, pracującym na rzecz likwidacji barier architektonicznych, cyfrowych , społecznych i prawnych. Był ambasadorem przemian społecznych w naszym kraju. Twórca i prezes Fundacji Integracja i Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Poza tym m.in.:

 1. Twórca i redaktor naczelny największej w kraju platformy informacyjnej dla środowiska osób z różnymi niepełnosprawnościami, na którą składają się:
  • magazyn „Integracja” – dwumiesięcznik dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, wydawany  od 1994 roku, w nakładzie 30 tysięcy egzemplarzy;
  • portal Niepelnosprawni.pl – założony w 2003 roku serwis internetowy poruszający tematykę niepełnosprawności, który ma ponad 300 tysięcy unikalnych użytkowników, 25 tysięcy podstron i publikuje ponad 300 informacji miesięcznie;
  • program TV „Misja Integracja” – program telewizyjny w całości poświęcony niepełnosprawności, realizowany w latach 1997-2017, zrealizowano blisko 650 odcinków.
 2. Działał na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, poprzez unikatowy serwis rekrutacyjny Sprawniwpracy.pl, który zrekrutował już ponad 3 tys. pracowników z różnymi niepełnosprawnościami. Twórca sieci Centrów Integracja, w których wsparcie otrzymuje ok. 8 tys. osób rocznie.
 3. Pomysłodawca programu „Polska bez barier”, w ramach którego powstały liczne konferencje, publikacje, a także wzrosła dostępność architektoniczna wielu polskich miast. Dostępne obiekty i serwisy internetowe otrzymują certyfikaty „Obiekt bez barier”, „Serwis bez barier” i „Obsługa bez barier”. Do tej pory Fundacja Integracja wykonała ponad 650 audytów architektonicznych i 700 audytów serwisów internetowych.
 4. Pomysłodawca konkursów m. in.:
  • Człowiek bez barier”- konkurs prowadzony od 2003 roku, promujący osoby z niepełnosprawnością, których społeczna aktywność i zaangażowanie mogą być źródłem motywacji dla innych do przełamywania barier w życiu codziennym.
  • Lider Dostępności” – konkurs, promujący projektowanie uniwersalne, uwzględniające potrzeby wszystkich użytkowników, a także najlepszych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością;
  • oraz wydarzeń – jak Wielka Gala Integracji – największe wydarzenie w Polsce podsumowujące rok działań na rzecz osób z niepełnosprawnością, co roku około 3 tysięcy uczestników: osób z niepełnosprawnością, przedstawicieli biznesu, artystów, polityków i dziennikarzy.
 5. Pomysłodawca licznych kampanii społecznych, m.in.:
  • „Płytka wyobraźnia to kalectwo” – ogólnopolska kampania społeczna prowadzona od 1994 roku, mająca ostrzegać młodych ludzi przed młodzieńczą brawurą oraz tragicznymi i często nieodwracalnymi skutkami nieprzemyślanych skoków do wody (więcej informacji również na stronie old.integracja.org);
  • „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?” – ogólnopolska kampania parkingowa, organizowana od roku 2003, nagrody za  kampanię: Effie Awards 2006, IPRA Golden World Awards, International Business Awards 2008, w roku 2015 kampania doprowadziła do zmian w prawie o ruchu drogowym, ułatwiając funkcjonowanie kierowcom z niepełnosprawnością.
  •  „Dlaczego traktujesz nas inaczej?” – kampania, której celem było przełamanie stereotypowego wizerunku osób z niepełnosprawnością, będącego skutkiem niewiedzy, lęku oraz braku doświadczeń w relacjach z tymi osobami.
  • „Nie chcę być strażakiem”– kampania wspierająca zatrudnianie osób z niepełnosprawnością i portal rekrutacyjny  sprawniwpracy.pl., zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia, m. in.:  „Brązowe Lwy” na festiwalu w Cannes 2016, 5 nagród na KTR 2016,  Złoto i GRAND PRIX na INNOVATION AD.
 6. Twórca projektów edukacyjnych m.in. „Wrażliwość na niepełnosprawność”, „Architektura bez barier”, „Razem w naszej szkole”, dotyczących niepełnosprawności, skierowanych do uczniów, studentów, pracowników instytucji publicznych i komercyjnych.
 7. Mówca motywacyjny – swoje wystąpienia kierował do prezesów i przedsiębiorców, dyrektorów oraz pracowników firm i instytucji, ale przede wszystkim do osób, które szukały pozytywnej energii i źródeł inspiracji do nieszablonowego myślenia i kreatywnego działania. Tematy wystąpień: „Moment, który zmienił wszystko”, „Świat bez barier”, „Wrażliwość na niepełnosprawność”, czy „Kto nie ma w nogach, ten ma w głowie”. Z jego wystąpień skorzystały m.in. firmy: Siemens, Citi Bank, MetLife, PKN Orlen, Poczta Polska, Polpharma, Skanska, Lafarge, Cemex. W swoim dorobku  ma również wystąpienia dla organizacji pozarządowych i studentów, m.in. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Piotr Pawłowski był m.in.:

 • Wiceprezesem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
 • Członkiem Kapituły „Dla Dobra Wspólnego” przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej
 • Członkiem Kapituły ds. Dostępności w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
 • Przewodniczącym Rady Ekspertów ds. osób o ograniczonej możliwości poruszania się przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego
 • Członkiem Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy
 • Członkiem Zespołu Ekspertów dot. Edukacji Obywatelskiej przy Pełnomocniku Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego
 • Doradcą Rzecznika Praw Dziecka
 • Stypendystą Światowego Związku Artystów malujących ustami

 

Otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in.:

 

 • Nagroda Specjalna Nagrody Dziennikarskiej „Ślad” im. bp. Jana Chrapka (pośmiertnie, 2019)
 • Ambasador Konwencji (pośmiertnie, 2018)
 • Nagroda RPO im. doktora Macieja Lisa 2018. Uhonorowano też stworzone przez niego Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Fundację Integracja (pośmiertnie, 2018)
 • Nagroda Specjalna w ramach Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego” (pośmiertnie, 2018)
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (pośmiertnie, 2018)
 • Tytuł „Społecznika Roku 2015”
 • Wektor 2015 – Nagroda Pracodawców RP
 • Honorowa Nagroda Rzecznika Praw Dziecka (2011)
 • Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” (2010)
 • Medal im. Wacława Szuberta (2006)
 • Honorowy Obywatel Gdyni (2004)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej 2003
 • Nagroda Totus przyznawana przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” (2003)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 2001
 • Nagroda im. Andrzeja Bączkowskiego 2000
 • Medal Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Medal Rzecznika Praw Dziecka
 • Medal Polskiej Akademii Nauk
 • Medal Kopernika Związku Banków Polskich (2017)
Inni o Piotrze Pawłowskim*

„To człowiek o niezwykłych kompetencjach organizacyjnych, ogromnych zasługach na rzecz osób z niepełnosprawnością, działacz społeczny, który jest prawdziwym ambasadorem osób poszkodowanych przez los. Jego postawa to najlepszy przykład , jak odnaleźć się w społeczeństwie po wypadku i jak dokonać rzeczy, które wydają się niemożliwe.”

Fundacja Ewy Minge Black Butterflies, Zielona Góra

„Jest człowiekiem otwartym, wnoszącym ogromny wkład w prawdziwe popularyzowanie bardzo różnych tematów związanych z niepełnosprawnością. Uczy ludzi zdrowych, jak być z niepełnosprawnymi, ale również, jak przetrwać własne spotkanie z niepełnosprawnością. Prowadzone przez niego akcje, np. Człowiek bez barier, promują w społeczeństwie osoby z niepełnosprawnością mające postawę aktywną, starające się być przydatne i mimo własnych braków pokazujące, że wartość życia to nie tylko fizyczność.”

Fundacja Gniazdo Piratów, Warszawa

„Jest naszym zdaniem wzorem działacza, wytrwale i uporczywie dążącego do wprowadzania pozytywnych zmian mających na celu poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce. W swojej ponad 20-letniej działalności kompleksowo i gruntownie podejmuje tematykę niepełnosprawności, począwszy od wyznaczania standardów dostępności, budowania otwartości wśród społeczeństwa, poprzez dostarczanie wieloma kanałami rzetelnych informacji z całego spektrum obszarów dotyczących omawianego tematu, na aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami kończąc. Trafia ze swoim przekazem do całych rodzin, których członkami są osoby z niepełnosprawnościami, do pracodawców, pracowników urzędów i wielu instytucji.”

Fundacja Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych, Sopot

„Jest pionierem wielu cennych inicjatyw na rzecz osób z niepełnosprawnością. Doskonale wie, jak ważne jest budowanie świadomości i dostarczanie wiedzy na temat dostępności. Podczas kampanii społecznych otwiera głowy i serca zarówno tych, którzy decydują o najważniejszych sprawach w Polsce, jaki zwykłych ludzi.”

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, Konin

„Bardzo cenimy sobie pracę i zaangażowanie społeczne  Piotra Pawłowskiego w rzecznictwo praw osób z niepełnosprawnościami. W szczególności jako inicjatora i uczestnika prac nad przepisami realizującymi prawo do niezależnego i aktywnego życia osób z niepełnosprawnościami, lidera działań informacyjnych o prawach osób z niepełnosprawnościami i kierowanych do tych osób, promotora aktywności osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.”

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków

„Cenimy ogromne dokonania Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji na polu szerzenia wiedzy na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wrażliwości społecznej. Każda kampania Integracji to kroki milowe w uświadamianiu społeczeństwa w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz w samych działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami.”

Fundacja Kultury bez Barier, Warszawa

„Jest osobą powszechnie znaną w środowisku osób z niepełnosprawnością jako człowiek o wielkiej wrażliwości społecznej, działacz od lat zaangażowany w promowanie i walkę o prawa osób z niepełnosprawnością.”

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym “HEJ, KONIKU!”, Warszawa

„Jest znanym w środowisku wyjątkowo aktywnym działaczem. Wszystkie jego aktywności cechuje wszechstronność, bezkompromisowość, obejmowanie różnych rodzajów niepełnosprawności, Nie obawia się poruszać spraw tzw. delikatnych, nierzadko niewygodnych dla samych osób niepełnosprawnych, np. roszczeniowości. Ponad 20 lat temu zaczął wydawać gazetkę w formie kilku stron A4, a obecnie coroczna Gala Integracji odbywa się w jednym z największych obiektów Warszawy, przyciągając nie tylko osoby niepełnosprawne, ale również te, które chcą pomagać.”

Fundacja Zobaczyć Morze im. Tomka Opoki, Gdynia

„Jest znany jako promotor idei budowania i porozumiewania się bez barier, a także dostępności serwisów internetowych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Partner pracodawców chcących zatrudniać osoby z niepełnosprawnością.”

Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół “EFFETHA”, Gdynia

„Działa od wielu na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami, doskonale zna problemy środowiska i wielokrotnie udowadniał, że ma pomysły na ich rozwiązanie”.

Stowarzyszenie Dzieci i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, Warszawa

„Jest rozpoznawalnym reprezentantem środowiska i gwarantem skutecznego działania na ich rzecz. Kierowane przez Piotra Pawłowskiego Stowarzyszenie ma struktury w całym kraju, a jego wieloletnie działania z zakresu integracji osób z niepełnosprawnościami codziennie przynoszą realne efekty. W ostatnich latach stał się widoczny wielki postęp cywilizacyjny Polski we wszystkich newralgicznych tematach dotyczących problemów niepełnosprawności, a do ich podjęcia w skali kraju w ogromnym stopniu przyczynił się osobiście Piotr Pawłowski”.

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom SPiNKa, Warszawa

„Od lat działa na rzecz osób z niepełnosprawnością, a kierowane przez niego Stowarzyszenie inicjuje i prowadzi szeroką działalność na tym polu”.

Stowarzyszenie „Po Pierwsze Rodzina”, Warszawa

„Nasze Stowarzyszenie od lat współpracuje z Panem Piotrem Pawłowskim oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji w różnorodnych działaniach podnoszących świadomość bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych jako uczestników ruchu drogowego”.

Stowarzyszenie Partnerstwo na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Warszawa

„Jest osobą godną zaufania, które zdobył w środowisku osób niepełnosprawnych przez wieloletnie działanie jako nasz Ambasador. Jesteśmy wdzięczni i popieramy wszelkie działania ze strony Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Fundacji Integracja. (…) Jesteśmy wdzięczni Panu Piotrowi Pawłowskiemu za naukę pokonywania naszych własnych barier emocjonalnych (bo często są one największym problemem), wdzięczni za to, że jest Osobą, która pomimo własnej niepełnosprawności angażuje się w działania, aby nam, niepełnosprawnym, uświadomić, że niemożliwe często bywa możliwe”.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Opiekunów „Nadzieja”, Warszawa

„Nasze Stowarzyszenie DAĆ SIEBIE INNYM od 7 lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji i Fundacją Integracja. Nie ukrywam, że inspiracją do założenia mojego stowarzyszenia była wyjątkowa osobowość Piotra, jego AUTORYTET i charyzma widoczne w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych. Na co dzień łączymy wspólne doświadczenia, przyczyniając się do likwidacji barier społecznych, architektonicznych i cyfrowych w naszym kraju, a prekursorem tego jest Piotr”.

Prezes Stowarzyszenia DAĆ SIEBIE INNYM, Warszawa

„Jest autorem wielu nowatorskich inicjatyw na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością w Polsce. Od lat działa na rzecz likwidacji barier architektonicznych, a także w zakresie dostępności serwisów internetowych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Jest autorem wielu kampanii społecznych i programów edukacyjnych zwiększających świadomość społeczną na temat życia osób z niepełnosprawnościami”.

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niesłyszącym – ECHO, Warszawa


* Cytaty pochodzą z rekomendacji kandydatury Piotra Pawłowskiego na członka Krajowej Rady Konsultacyjnej przy Pełnomocniku Rządu ds. Spraw Osób Niepełnosprawnych.