MAGAZYN „INTEGRACJA” – wydanie numeru specjalnego (5/2020) dotyczącego szeroko rozumianej kultury i dziedzictwa narodowego

Termin realizacji projektu: od 1 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

W ramach projektu przygotowany został specjalny (monotematyczny) numer magazynu „Integracja” na temat szeroko rozumianej kultury i dziedzictwa narodowego, oraz druk i opracowanie dostępnego PDF-a tego numeru.

Magazyn „Integracja jest pismem społeczno-kulturalnym, ukazującym się od 27 lat. W każdym jego numerze znajduje się 15-20% treści dotyczących twórców, dzieł i działań kulturalnych związanych z środowiskiem osób z niepełnosprawnością.

W numerze specjalnym „Integracji” prezentujemy szeroko po raz pierwszy i nieczęsty na rynku twórców różnych dziedzin – ludzi z różnymi rodzajami niepełnosprawności i ich unikatowe dzieła o wysokich walorach artystycznych, powstające nierzadko alternatywnymi metodami (np. obrazy malowane ustami lub stopą), animatorów i organizatorów wydarzeń kulturalnych, które są dostępne dla wszystkich. Przedstawiamy miejsca dostępne, w których uwzględnia się potrzeby osób z niepełnosprawnością w zakresie m.in. architektury, nowych technologii, dźwięku.

Numer specjalny magazynu ukazał się w październiku 2020 r. Został opublikowany w formie drukowanej oraz w formie dostępnego pliku PDF na stronie http://www.old.integracja.org/informujemy/magazyn-integracja/wydania-magazynu-integracja/

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”.

Logo MKiDN