Polska bez barier 2018

Projekt współfinansowany ze środków PFRON.

Termin realizacji projektu: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Warunki rekrutacji do projektu: Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z różnymi niepełnosprawnościami, osoby z ich otoczenia, organizacje pozarządowe, uczelnie,  jednostki samorządu terytorialnego, firmy, instytucje, architektów, urbanistów.

Działania realizowane w ramach projektu

Projekt zakłada organizację 3 wydarzeń:

  1. „Lider Dostępności” – 3. edycja ogólnopolskiego konkursu architektoniczno-urbanistycznego, promującego projektowanie uniwersalne i najlepsze rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne (w tym dostępność samorządów i instytucji publicznych), uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnością. Konkurs zakończy się uroczystą Galą w Pałacu Prezydenckim z udziałem Pary Prezydenckiej (ok. 250 uczestników bezpośrednich oraz uczestnicy transmisji online ). Konkurs jest organizowany z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, we współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich. Więcej o Konkursie w zakładce Lider Dostępności na stronie http://www.old.integracja.org/lider-dostepnosci/
  2. „Człowiek bez barier” (CBB) edycja. Unikatowy konkurs, promujący aktywność, twórczość i osiągnięcia osób z niepełnosprawnością w różnych dziedzinach życia zawodowego i społecznego. To także okazja do przełamania funkcjonujących na temat tej grupy społecznej stereotypów. Konkurs zakończy się uroczystą Galą w Zamku Królewskim w Warszawie z udziałem Małżonki Prezydenta RP, podczas której laureatom – wyjątkowym osobom z niepełnosprawnością – zostaną wręczone nagrody. Uczestnikami Gali będą osoby z niepełnosprawnością, ich otoczenie, laureaci z ubiegłych lat (dotychczas nagrodzono ponad 80 osób), dziennikarze, przedstawiciele organizacji i instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością (ok. 250 osób). Więcej o Konkursie „Człowiek bez barier” na stronie http://www.niepelnosprawni.pl/czlowiekbezbarier/
  3. „Wielka Gala Integracji” (WGI) – 23. edycja. Wyjątkowe i największe w Polsce wydarzenie o wymiarze kulturalnym i integracyjnym dla osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia, podsumowujące i prezentujące najważniejsze roczne działania na rzecz osób z niepełnosprawnością. W programie Gali znajdą się m.in.: występy artystów z niepełnosprawnością, prezentacja twórczości osób z niepełnosprawnością, koncert popularnej gwiazdy, prezentacja filmów dotyczących m.in. istotnej roli osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym, wręczenie nagród laureatom konkursów w obszarze dostosowania cyfrowego i architektonicznego, przyznany będzie także Medal Przyjaciel Integracji dla osób i instytucji wyróżniających się w działaniu na rzecz osób z niepełnosprawnością. Gala odbędzie się w Arenie Ursynów w Warszawie, w dniu 17 listopada 2018 r. Udział w niej weźmie około 2500 uczestników. Dodatkowo około 1000 widzów online – na największym portalu dla osób z niepełnosprawnością niepelnosprawni.pl. Więcej o WGI znajdziesz w zakładce http://www.old.integracja.org/zmieniamy-swiadomosc/wielka-gala-integracji/

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

  • Gala konkursu „Lider Dostępności” – 9 maja 2018 r.
  • Gala konkursu „Człowiek bez barier” – 3 grudnia 2018 r.
  • Wielka Gala Integracji – 17 listopada 2018 r.

Aktualności dotyczące realizowanego projektu znajdują się na stronie Integracja.org http://www.old.integracja.org/o-nas/wydarzenia/