Społeczny zespół doradców

W codziennych działaniach INTEGRACJĘ od lat wspiera grupa doradców. To znani i cenieni eksperci w świecie biznesu, organizacji pozarządowych i mediów. Partnerzy ci społecznie dzielą się fachową wiedzą i pomagają nam jeszcze lepiej wypełniać zadania.

Khai TanKhai Tan – jest partnerem odpowiedzialnym za działalność inwestycyjną Bridgepoint w Europie Środkowo-Wschodniej, a także członkiem zespołu ds. sektora towarów i usług konsumpcyjnych oraz zespołu ds. usług finansowych. Do zespołu Bridgepoint dołączył w 2007 r. Pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej CTL Logistics, jest członkiem Rady Nadzorczej Dr Gerard Sp. z o.o. oraz członkiem Rady Nadzorczej Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. Khai Tan jest również Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. Przez ponad 5 lat pełnił funkcję dyrektora finansowego w Eastbridge, prywatnej holdingowej spółce inwestycyjnej w Europie Środkowej, a przez 11 lat był pracownikiem oddziałów Grupy ING w Brazylii, Polsce i na Filipinach. Jest absolwentem Uniwersytetu Nijenrode w Holandii, gdzie uzyskał dyplom MBA.

Maciej NogaMaciej Noga – CBDO (Chief Business Development Officer) Grupy Pracuj. Współzałożyciel spółki, związany z nią od początku działalności. Odpowiada za rozwój nowych projektów i akwizycję. Od początku działalności pełnił funkcję dyrektora marketingu. W kwietniu 2006 roku został członkiem zarządu Grupy Pracuj. Od września 2013 r. Chief Business Development Officer odpowiedzialny za wzrost wartości firmy poprzez rozwój nowych działań biznesowych w ramach Grupy Pracuj.

Poza Grupą Pracuj pełni funkcję w zarządzie Klubu Alumni University of Chicago Booth. Od 2013 r. zasiada w Radzie Nadzorczej X-press Couriers, jest partnerem w butikowym funduszu inwestycyjnym Hedgehog Fund. Jest absolwentem The University of Chicago Booth School of Business (dyplom MBA), Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu marketingu i strategii marketingowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Paweł ŁukasiakTomasz Michalik – radca prawny. Ukończył prawo na Uniwersytecie Śląskim oraz Uniwersytecie Poitiers we Francji. Specjalizuje się w doradztwie przy realizacji dużych projektów infrastrukturalnych, finansowania inwestycji oraz prawie gospodarczym i obsłudze przedsiębiorców. Prawnik w warszawskim oddziale francuskiej kancelarii Gide Loyrette Nouel. Uczestniczył w procesach prywatyzacji przedsiębiorstw przemysłu cukrowego, w postępowaniach ochronnych prowadzonych przed Ministrem Gospodarki reprezentując największego europejskiego producenta stali, uczestniczył w obsłudze inwestycji typu green field. Doradza klientom branży IT w zakresie zakładania nowych podmiotów na terenie Rosji i Ukrainy, jak również bieżącej działalności inwestycyjnej funduszu typu seed found . Były członek rad nadzorczych PEC Jastrzębie i SKOTAN Skoczów. Wiceprzewodniczący i Członek Rady Nadzorczej spółki Unitor B Sp. z o.o. w Tychach.

Aktualnie partner w kancelarii kPM Pająk Michalik radcy prawni sp. j. w Gliwicach, działającej na Śląsku i w Warszawie. Otwarty na współpracę pro publico bono, służąc wiedzą i doświadczeniem. Biegle włada językiem francuskim i angielskim.

Paweł ŁukasiakPaweł Łukasiak – prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, członek Rady Mentorów Fundacji Dobra Sieć. Akademią kieruje od sierpnia 1998 r. Od ponad 20 lat aktywnie związany z III sektorem.

W Komitecie Obywatelskim przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” współtworzył Biuro ds. Współpracy z Inicjatywami Samopomocowymi, którym następnie zarządzał. Założył i prowadził Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Stypendysta Fundacji Ashoka i Fundacji C.S. Motta.

Współtwórca kampanii społecznych, m.in.: „Dobroczyńca Roku”, „100% z 1%”, „Gwiazdy Dobroczynności”. Członek kapituły Ogólnopolskiego Konkursu „Barwy Wolontariatu”, Rady Fundacji Św. Mikołaja, Rady Programu „Przeciw Korupcji” Fundacji im. Stefana Batorego, Kapituły Konkursu „Społecznik Roku” i „100% z 1%” tygodnika „Newsweek”. Autor i współautor wielu publikacji.

Joanna Szaban

Joanna Szaban – Dyrektor Zarządzający agencji PR Seisei Communications. Specjalizuje się w komunikacji marketingowej i korporacyjnej oraz projektach CSR.

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka Ministerstwa Edukacji Narodowej. W czasie studiów pełniła funkcję Prezydenta AIIESEC Polska, największej międzynarodowej organizacji studentów nauk ekonomicznych i handlowych. Obecnie członek Rady Doradców AIESEC Polska.