Przejdź do treści Otwórz / Zamknij Menu
Od 29 lat działamy na rzecz poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnością w Polsce
Projekt bez nazwy(24)

Nadszedł czas na kolejny temat, z którym mierzymy się od lat, choć dotąd nie poświęciliśmy mu aż tyle miejsca w pojedynczym numerze „Integracji”. Życie duchowe dotyczy każdego z nas – bez względu na to, jak i w co wierzymy, gdzie i z kim żyjemy, kim byliśmy, jesteśmy i będziemy. To pojęcie jest wieloznaczne, łączone z działaniem sił nadnaturalnych albo ze szczególnym wymiarem psychiki. Rzeczywistość, w której m.in. niepełnosprawność zderza nas z tym, co jest materialne czy naukowo opisane, „funduje” nam mocne doświad- czenia, a ich skutki są także duchowe. Przyglądamy się im i dzielimy jako ludzkim skarbem i ważnym aspektem codziennego życia.

Dusza i ciało

Chyba nic bardziej nie uruchamia przeżyć wewnętrznych niż wszelkiego rodzaju doczesne problemy. Niepełnosprawność uświadamia nam – przez samą naturę cierpienia – dwoistość człowieka. Ogniskujemy w sobie wtedy dwa kosmosy: materię i substancję duchową. „Wszystkie cierpienia pochodzące z zewnątrz są niczym w porównaniu z ciemną nocą duszy” – pisała Edith Stein, niemiecka filozof pocho-dzenia żydowskiego, konwertytka, zakonnica, męczennica i święta Kościoła rzymskokatolickiego.

Wspólne cele

W naszym kręgu kulturowym tyle jest koncepcji duszy i tego, co duchowe, ilu filozofów i ile religii… Ale czy istnieje duchowość ateistyczna? Jeśli tak, to na czym ona polega? Wydaje się, że tego typu rozterki rozwiewa zwykle słownik języka polskiego, bo to trochę tak, jakby pytać, czy istnieje wiara niereligijna. Wierzymy jednak w setki rzeczy, a jedną z nich jest wiara w takiego czy innego boga ( jakkolwiek go pojmujemy), choć czasem ów bóg jest poza systemem religijnym, co szczególnie widać u osób uzależnionych, stawiających np. alkohol, narkotyki czy gry komputerowe na piede- stale wartości. Niekiedy też w życiu odrzucamy aspekt religijny, ale trwamy przy tradycji i zwyczajach.

Powroty i nowości

Autorzy i bohaterowie materiałów przygotowanych do tego numeru „Integracji” nie wdają się w zawiłości filozoficzne, gdyż nasza duchowość jest bliżej, niż widzimy to na co dzień. Od lat była ona na łamach „Integracji”, m.in. dzięki tekstom Przyjaciół: amerykańskiej ewangelizatorki Joni Eareckson-Tady i o. Bernarda, benedyktyna z Tyńca i Rzymu, który wraca na nasze łamy – co witamy z radością. Cieszy nas też pojawienie się w roli felietonisty Michała Cichego, medytującego dziennikarza i pisarza. W gronie autorów debiutuje – jako prowadzący wywiad – Jonasz Błajet, współpracujący dotąd z Integracją i Koalicją „Przewijamy Polskę” jako autor zdjęć i filmów.

Blisko i z oddali

Naświetlamy w tym numerze duchowe aspekty ludzkiej egzystencji: od posługi duchowej dla ludzi za kratami, przez zbieranie książek dla nich, służbę w hospicjum, która jest potrzebna każdej ze stron, doświadczenia duchowe fotografki-portrecistki, komunikację alternatywną, biblijne spotkanie z pastorem Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów, osobiste poszukiwanie (i znalezienie) Boga, aż po religiofobię, która ma przecież głębokie korzenie duchowe.

Intymnie i wspólnotowo

Zebraliśmy wiele ciekawych świadectw, przejawów działania ducha i buntu nie tylko młodzieńczego, aby – poza informacją o różnych stronach życia duchowego – zainspirować Was i zachęcić do aktywności. Bez względu na to, czy jesteście we wspólnotach religijnych, czy dopiero poszukujecie swojej drogi do prawdy i absolutu, to pamiętajcie, że wystarczy jedynie wiara w człowieka, dobro i miłość, aby nawiązać kontakt ze swoją duszą i rozpocząć praktyki życia duchowego, nadając im własną dynamikę, treść, formę i barwę.

W numerze 5/2023

■ FAKTY I OPINIE

3. Od redaktora… • Potęga życia duchowego

4. Z kraju • W polityce, prawie, kulturze, sporcie, PFRON, regionach, ngo…

7. Jak zamówić „Integrację”? ■ NASZE SPRAWY

8. Listy Czytelników

10. Gość Integracji • Specjalna Doradczyni Prezydenta USA

12. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023 • I po wyborach…■ WARTO WIEDZIEĆ

14. Religie świata • Zniszczone liście i plecak pełen uśmiechu w drodze do szczęścia

19. Duchowe krajobrazy • Ból

20. Hospicjum – miejsce pełne życia • Być z drugim człowiekiem

24. Rozwój osobisty •W poszukiwaniu straconego Boga

28. Mistyka fotografii •Przepuszczam przez serce

32. Biblia •Niepełnosprawność jest w każdym z nas

35. Medytacja dnia codziennego •Wolne wnętrze

36. Posługa kapłańska •Duchowość potrzebna jest każdemu

39. Inny punkt widzenia • Osoba niepełnosprawna we wspólnocie

40. Cenne inicjatywy •Książki, czas pokory i nadzieja

43. Rozkosze umysłu • Pomodlę się za Ciebie■ ZDROWIE I ŻYCIE

44. Komunikacja alternatywna • Niezależne życie z AAC

48. Poradnik pacjenta • Religiofobia

50. Mistrzowie i weterani – cykl • Dobry uczeń, legendarny trener, zawodnik-rekordzista

54. Koleje Śląskie • Stawiają na dostępność

56. Fundusz Dostępności • Dostępność w wielkiej płycie■ KULTURA I EDUKACJA

58. Kalejdoskop • Książki, filmy i seriale

60. Prawnik odpowiada • Szukamy rozwiązań

62. Informator PFRON (40) • Wypożyczalnia technologii wspomagających

64. Przewijamy Polskę • Adresy komfortek

65. Informator ZUS (52) • Prosto z ZUS

 

Tutaj przeczytasz cały numer (PDF podstawowy)

Przejdź na górę strony